Chi Bộ

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 02 NĂM 2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ  TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2020 Địa điểm, Thời gian : Hôm nay, ngày 30 tháng 01…

NGHỊ QUYẾT CHI BỌ THÁNG 01 NĂM 2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ  TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2020 Địa điểm, Thời gian : Hôm nay, ngày 04 tháng 01…

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT CHI BỘ NĂM 2020

ĐẢNG ỦY XÃ ĐIỀN XÁ                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ                                            —————————–                                                                                          Điền Xá,  ngày 06 tháng 01 năm 2020   KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2020 CHI BỘ TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ   Căn…
23659520_1982028398702184_4773003416255758282_n

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐIÊN

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐIÊN NHIỆM KỲ 2017- 2020                 Thực hiện kế hoạch số: 08-KH/ĐU ngày 15/8/2017 của BCH Đảng bộ xã về tổ chức Đại hội…