Chi Bộ

DSC_0016

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐIÊN

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐIÊN NHIỆM KỲ 2017- 2020                 Thực hiện kế hoạch số: 08-KH/ĐU ngày 15/8/2017 của BCH Đảng bộ xã về tổ chức Đại hội…