Hoạt động đoàn – đội

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Đoàn kiểm tra công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh của Hội đồng Đội huyện Nam Trực đã về kiểm tra công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường. Đoàn kiểm tra đã dự…

Uống nước nhớ nguồn

Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” và thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Nhiều Liên đội khối trường Tiểu học, dưới…