Hoạt động đoàn – đội

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Đoàn kiểm tra công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh của Hội đồng Đội huyện Nam Trực đã về kiểm tra công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường. Đoàn kiểm tra đã dự…
21950064_1957984977773193_7008897905772129739_o

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2022

Ngày 23/9/2017 toàn thể giáo viên trường Tiểu học Nam Điền về tham dự Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2017- 2018. Đúng 8 giờ,  Đại…