Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Bùi Văn Luật Chủ nhiệm lớp 5C Khu 2: GV Vũ Thị Hồng  Chủ nhiệm lớp 2C   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Đặng Thị Tân  Chủ nhiệm lớp 5B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phạm Thị Hường Chủ nhiệm lớp 5A Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Trương Thị Nga Chủ nhiệm lớp 1C Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Ngô Thị Mai Chủ nhiệm lớp 1B Khu 2: GV Đỗ Thị Hạnh  Chủ nhiệm lớp 1D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Đinh Thị Kim Chung Chủ nhiệm lớp 1A Khu 2: GV Vũ Thị Hồng  Chủ nhiệm lớp 2C   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phạm Thị Thúy Hằng Chủ nhiệm lớp 2B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phan Thị Ngọc  Chủ nhiệm lớp 2A Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Nguyễn Thị Tâm  Chủ nhiệm lớp 3C Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Mai Thị Hồng Tươi  Chủ nhiệm lớp 3B Khu 2: GV Đỗ Thị Hạnh  Chủ nhiệm lớp 1D   Thứ/ ngày