Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC tuần 15

LỊCH CÔNG TÁC tuần 15 Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phùng Thị Nhạn  Chủ nhiệm lớp 4C Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 14

  LỊCH CÔNG TÁC tuần 14 Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Hoàng Thị Hoài  Chủ nhiệm lớp 4B Khu 2: GV Vũ Thị Hoà  Chủ nhiệm lớp 1G  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 13

LỊCH CÔNG TÁC tuần 13 Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Lê Thị An  Chủ nhiệm lớp 4A Khu 2: GV Phan Thị Ngọc  Chủ nhiệm lớp 2D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 12

LỊCH CÔNG TÁC tuần 12 Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Đặng Thị Tân  Chủ nhiệm lớp 5C Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3C  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 11

  LỊCH CÔNG TÁC tuần 11 Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Bùi Văn Luật  Chủ nhiệm lớp 5B Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 10

LỊCH CÔNG TÁC tuần 10 Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phạm Thị Hường  Chủ nhiệm lớp 5A       Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 9

LỊCH CÔNG TÁC tuần 9 Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Trương Thị Nga  Chủ nhiệm lớp 1D Khu 2: GV Đỗ Thị Hạnh  Chủ nhiệm lớp 1G  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 8

LỊCH CÔNG TÁC tuần 8 Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Vũ Thị Hồng  Chủ nhiệm lớp 1C Khu 2: GV Phan Thị Ngọc  Chủ nhiệm lớp 2D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 7

LỊCH CÔNG TÁC tuần 7 Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Ngô Thị Mai  Chủ nhiệm lớp 1B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3C   Thứ/ ngày   SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 6

LỊCH CÔNG TÁC tuần 6 Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Đinh Thị Kim Chung  Chủ nhiệm lớp 1A Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D   Thứ/ ngày   SÁNG