Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ tuần 3

  LỊCH CÔNG TÁC HÈ tuần 3 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Đặng Thị Tân Chủ nhiệm lớp 5C Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3D Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC HÈ tuần 2

LỊCH CÔNG TÁC HÈ tuần 2 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Bùi Văn Luật Chủ nhiệm lớp 5B Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D Thứ/ ngày SÁNG CHIỀU

LỊCH CÔNG TÁC HÈ tuần 1

LỊCH CÔNG TÁC HÈ tuần 1 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phạm Thị Hường Chủ nhiệm lớp 5A Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D   Thứ/ ngày   SÁNG   CHIỀU

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Bùi Văn Luật Chủ nhiệm lớp 5C Khu 2: GV Vũ Thị Hồng  Chủ nhiệm lớp 2C   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Đặng Thị Tân  Chủ nhiệm lớp 5B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phạm Thị Hường Chủ nhiệm lớp 5A Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Trương Thị Nga Chủ nhiệm lớp 1C Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D   Thứ/ ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2017 – 2018 Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Ngô Thị Mai Chủ nhiệm lớp 1B Khu 2: GV Đỗ Thị Hạnh  Chủ nhiệm lớp 1D   Thứ/ ngày