Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC tuần 24

LỊCH CÔNG TÁC tuần 24 Từ ngày 18/02/2019  đến ngày  23/02/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Trương Thị Nga  Chủ nhiệm lớp 1D Khu 2: GV Nguyễn Thị Dung Chủ nhiệm lớp 1G  Thứ/ ngày  SÁNG  CHIỀU

LỊCH CÔNG TÁC tuần 23

LỊCH CÔNG TÁC tuần 23 Từ ngày 11/02/2019  đến ngày  16/02/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Vũ Thị Hồng  Chủ nhiệm lớp 1C Khu 2: GV Phan Thị Ngọc  Chủ nhiệm lớp 2D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 22

LỊCH CÔNG TÁC tuần 22 Từ ngày 28/01/2019  đến ngày  02/02/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Ngô Thị Mai Chủ nhiệm lớp 1B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp Chủ nhiệm lớp 3D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 21

LỊCH CÔNG TÁC tuần 21 Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Đinh Thị Kim Chung Chủ nhiệm lớp 1A Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 20

LỊCH CÔNG TÁC tuần 20 Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Đỗ Thị Hòa Chủ nhiệm lớp 2C Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D   Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 19

LỊCH CÔNG TÁC tuần 19 Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV Phạm Thị Hằng  Chủ nhiệm lớp 2B Khu 2: GV Vũ Thị Hòa  Chủ nhiệm lớp 1G  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 18

LỊCH CÔNG TÁC tuần 18 Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV Vũ Thị Nga  Chủ nhiệm lớp 2A Khu 2: GV Phan Thị Ngọc  Chủ nhiệm lớp 2D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 17

LỊCH CÔNG TÁC tuần 17 Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Mai Thị Hồng Tươi Chủ nhiệm lớp 3B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3C    Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 16

LỊCH CÔNG TÁC tuần 16 Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Nguyễn Thị Tâm Chủ nhiệm lớp 3A Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 15

LỊCH CÔNG TÁC tuần 15 Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phùng Thị Nhạn  Chủ nhiệm lớp 4C Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D  Thứ/ ngày  SÁNG