Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC tuần 7

LỊCH CÔNG TÁC tuần 7 Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Ngô Thị Mai  Chủ nhiệm lớp 1B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3C   Thứ/ ngày   SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 6

LỊCH CÔNG TÁC tuần 6 Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Đinh Thị Kim Chung  Chủ nhiệm lớp 1A Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D   Thứ/ ngày   SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 5

LỊCH CÔNG TÁC tuần 5 Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Đỗ Thị Thanh Hoà Chủ nhiệm lớp 2C Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D   Thứ/ ngày   SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 4

LỊCH CÔNG TÁC tuần 4 Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phạm Thị Hằng Chủ nhiệm lớp 2B Khu 2: GV Đỗ Thị Hạnh  Chủ nhiệm lớp 1 G   Thứ/ ngày   SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 3

LỊCH CÔNG TÁC tuần 3 Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Vũ Thị Nga  Chủ nhiệm lớp 2A Khu 2: GV Phan Thị Ngọc  Chủ nhiệm lớp 2D   Thứ/ ngày   SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 2

LỊCH CÔNG TÁC tuần 2 Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Mai Thị Hồng Tươi  Chủ nhiệm lớp 3B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3C   Thứ/ ngày   SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 1

LỊCH CÔNG TÁC tuần 1 Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Nguyễn Thị Tâm  Chủ nhiệm lớp 3A Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D Thứ/ ngày SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 Trực tuần:  Khu 1: GV Phùng Thị Nhạn  Chủ nhiệm lớp 4C Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D Thứ/ ngày SÁNG CHIỀU TrựcKhu 1 TrựcKhu 2