Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 30 tháng 11 đến 05 tháng 12 năm 2020)   Trực tuần ĐT 1: 2C Trực tuần ĐT 2: 1D Trực tuần ĐT 3: 1G   Thứ/ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 23 tháng 11 đến 28 tháng 11 năm 2020)   Trực tuần ĐT 1: 2B Trực tuần ĐT 2: 5C Trực tuần ĐT 3: 1G   Thứ/ngày Sáng Chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 16 tháng 11 đến 21 tháng 11 năm 2020)   Trực tuần ĐT 1: 2A Trực tuần ĐT 2: 1E Trực tuần ĐT 3: 5E   Thứ/ngày

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 09 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2020)   Trực tuần ĐT 1: 3E Trực tuần ĐT 2: 1D Trực tuần ĐT 3: 1G   Thứ/ngày Sáng Chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ ngày 02 tháng 11 đến 07 tháng 11 năm 2020)   Trực tuần ĐT 1: 3D Trực tuần ĐT 2: 2E Trực tuần ĐT 3: 2G   Thứ/ngày