Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 09 tháng 12 đến 14 tháng 12 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 02 tháng 12 đến 07 tháng 12 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 25 tháng 11 đến 30 tháng 11 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu trực Khu 1 Khu 2 Khu 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 18 tháng 11 đến 23 tháng 11 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 11 tháng 11 đến 17 tháng 11 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 04 tháng 11 đến 09 tháng 11 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu trực Khu 1 Khu 2 Khu 3 Hai04/11 – Chào…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ ngày 28 tháng 10 đến 02 tháng 11 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ ngày 21 tháng 10 đến 26 tháng 10 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 14 tháng 10 đến 19 tháng 10 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ ngày 07 tháng 10 đến 12 tháng 10 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu trực Khu…