Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC tuần 37

LỊCH CÔNG TÁC tuần 37 Từ ngày 20/5/2019  đến ngày 25/5/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Ngô Thị Mai Chủ nhiệm lớp 1B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3C  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 36

LỊCH CÔNG TÁC tuần 36 Từ ngày 13/5/2019  đến ngày 18/5/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Đinh Thị Kim Chung  Chủ nhiệm lớp 1A Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC tuần 35 Từ ngày 06/5/2019  đến ngày 11/5/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Đoàn Thị  Duyên  Chủ nhiệm lớp 2C Khu 2: GV Đỗ  Ngọc Anh Chủ nhiệm lớp 5D  Thứ/ ngày  SÁNG  CHIỀU

LỊCH CÔNG TÁC tuần 34

LỊCH CÔNG TÁC tuần 34 Từ ngày 29/4/2019  đến ngày 04/5/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Phạm Thị Thu Hằng  Chủ nhiệm lớp 2B Khu 2: GV Nguyễn Thị Dung  Chủ nhiệm lớp 1G  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 33

LỊCH CÔNG TÁC tuần 33 Từ ngày 22/4/2019  đến ngày 27/4/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Vũ Thị Nga  Chủ nhiệm lớp 2A Khu 2: GV Phan Thị Ngọc  Chủ nhiệm lớp 2D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC tuần 32 Từ ngày 15/4/2019  đến ngày 20/4/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Mai Thị Hồng Tươi  Chủ nhiệm lớp 3B Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3C  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 31

LỊCH CÔNG TÁC tuần 31 Từ ngày 08/4/2019  đến ngày 13/4/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Nguyễn Thị Tâm  Chủ nhiệm lớp 3A   Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 30

LỊCH CÔNG TÁC tuần 30 Từ ngày 01/4/2019  đến ngày 06/4/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Phùng Thị Nhạn  Chủ nhiệm lớp 4C Khu 2: GV Đỗ Ngọc Anh  Chủ nhiệm lớp 5D  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 29

  LỊCH CÔNG TÁC tuần 29 Từ ngày 25/3/2019  đến ngày 31/3/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Hoàng Thị Hoài  Chủ nhiệm lớp 4B Khu 2: GV Nguyễn Thị Dung  Chủ nhiệm lớp 1G  Thứ/ ngày  SÁNG

LỊCH CÔNG TÁC tuần 28

LỊCH CÔNG TÁC tuần 28 Từ ngày 18/3/2019  đến ngày 23/3/2019 Trực tuần:  Khu 1: GV  Lê Thi An  Chủ nhiệm lớp 4A Khu 2: GV Phan Thị Ngọc  Chủ nhiệm lớp 2D  Thứ/ ngày  SÁNG