Tài nguyên

21950064_1957984977773193_7008897905772129739_o

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2022

Ngày 23/9/2017 toàn thể giáo viên trường Tiểu học Nam Điền về tham dự Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2017- 2018. Đúng 8 giờ,  Đại…