Thông báo nhà trường

Phân công trực tết Kỉ Hợi 2019

Ngày Tên người trực khu 1 Tên người trực khu 2 Ghi chú   27/12 Âm lịch   đ/c  Chung + đ/c Mai   đ/c  Điệp + đ/c Hà     28/12   đ/c  Nga  L1…