Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tháng Mười Hai 11, 2017 7:15 sáng

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Đoàn kiểm tra công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh của Hội đồng Đội huyện Nam Trực đã về kiểm tra công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường. Đoàn kiểm tra đã dự 1 tiết  sinh hoạt Đội TNTP Hồ Chí Minh tại Chi Đội lớp 5B, dự hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kiểm tra kế hoạch, chương trình hoạt động đội theo chủ đề năm học và chủ điểm hàng tháng, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhỏ của Đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường. Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường.

DSC_0016DSC_0020

DSC_0024DSC_0033

DSC_0036DSC_0040