LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021)

Tháng Mười Hai 28, 2020 8:46 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

(Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến 02 tháng 01 năm 2021)

 

Trực tuần ĐT 1: 1C Trực tuần ĐT 2: 5D Trực tuần ĐT 3: 3K
Thứ/ngày Sáng Chiều Giám hiệu trực
Hai 28/12 – Chào cờ đầu tuần.

– Lên lớp.

– Thực hiện CT tuần 17. 

– Lên lớp  ĐT1: Đ/c Đà

ĐT2: Đ/c Thúy

ĐT3: Đ/c Tuyết

Ba 29/12 – Lên lớp.

– Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn thẩm định của SGD về KĐCL.

– Lên lớp    ĐT1: Đ/c Tuyết

ĐT2: Đ/c Thúy

Đ/c Xiêm

ĐT3: Đ/c Đà

Tư 30/12 – Lên lớp.

– Đ/c Thúy họp HĐND xã.

– Dạy KNS + CLB ĐT1: Đ/c Tuyết

ĐT2: Đ/c Đà

Đ/c Thúy

ĐT3: Đ/c Xiêm

Năm 31/12 – Lên lớp.

– Kí duyệt giáo án.

– Lên lớp  ĐT1: Đ/c Tuyết

ĐT2: Đ/c Thúy

Đ/c Xiêm

ĐT3: Đ/c Đà

Sáu 01/01/2021 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021 BGH
Bảy 02/01    
Chủ nhật 03/01  

 

Công việc trọng tâm tuần 17:

– Thực hiện chương trình tuần 17.

– Tích cực ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ 1.

– Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra KĐCL của SGD.

– Thực hiện nghiêm túc lịch tập huấn của Sở giáo dục, khi đi mang theo máy tính xách tay và chấp hành đúng thời gian quy định.