LỊCH CÔNG TÁC tuần 34

Tháng Tư 30, 2019 9:49 chiều

LỊCH CÔNG TÁC tuần 34

Từ ngày 29/4/2019  đến ngày 04/5/2019

Trực tuần:  Khu 1: GV  Phạm Thị Thu Hằng  Chủ nhiệm lớp 2B

Khu 2: GV Nguyễn Thị Dung  Chủ nhiệm lớp 1G

 Thứ/ ngày  SÁNG  CHIỀU  Trực

Khu 1

 Trực

Khu 2

 HAI

29- 4

 

Nghỉ dịp 30-4 và 01-5

   Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
BA

30- 4

Nghỉ Ngày chiến thắng

30- 4

  Đ/c Tuyết  Đ/c Nhận
 TƯ

01- 5

Nghỉ Ngày Quốc tế lao động

01-5

   Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
 NĂM

02- 5

             Dạy buổi 1

Ký giáo án tuần 35

 Dạy buổi 2, BDCLB

Lớp 4,5 chăm sóc cây

Đ/c Tuyết  Đ/c Nhận
 SÁU

03 – 5

         Dạy buổi 1

Bình tuần

    Dạy buổi 2, BDCLB

Tổng VS trường lớp

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
 BẢY

04 – 5

Dạy bù thứ hai

Khảo sát lớp 1,2,3

Tổng VS chủ nhật xanh

  Đ/C Nhận  Đ/c Tuyết

 Công tác trọng tâm

+ Thực hiện chương trình tuần 34

+ Bồi dưỡng câu lạc bộ, tăng cường cho học sinh trải nghiệm và văn hóa đọc

+ Tổ chức, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thể thao, vui tươi, lành mạnh .

+ Tập trung ôn tập cuối năm chuản bị kiểm tra học kỳ 2

+ Nghỉ ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động vui vẻ, an toàn.

  • Ghi chú:

Trong những ngày nghỉ giáo viên chủ nhiệm bàn giao học sinh về gia đình sinh hoạt và tham gia hoạt động trải nghiệm, ứng dụng đảm bảo an toàn mọi mặt và phòng dịch bệnh mùa hè, đuối nước.