LỊCH CÔNG TÁC tuần 35

Tháng Năm 3, 2019 4:44 chiều

LỊCH CÔNG TÁC tuần 35

Từ ngày 06/5/2019  đến ngày 11/5/2019

Trực tuần:  Khu 1: GV  Đoàn Thị  Duyên  Chủ nhiệm lớp 2C

Khu 2: GV Đỗ  Ngọc Anh Chủ nhiệm lớp 5D

 Thứ/ ngày  SÁNG  CHIỀU  Trực

Khu 1

 Trực

Khu 2

 HAI

06- 5

Chào cờ.

Dạy buổi 1.

Kiểm tra sĩ số, VSMT

 

Dạy buổi 2, BDCLB

Tổng VS trường lớp

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
BA

07- 5

Dạy buổi 1

Kiểm tra chất lượng môn ít giờ

     Dạy buổi 2, BDCLB

Lớp 4,5 chăm sóc cây

Đ/c Tuyết  Đ/c Nhận
 TƯ

08- 5

 Dạy buổi 1

Kiểm tra chất lượng môn ít giờ

   GD kĩ năng POKI

Làm  vệ sinh trường lớp

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
 NĂM

09- 5

             Dạy buổi 1

Kiểm tra chất lượng lớp 5 (6phòng)môn TV(40phút) ; Toán(40phút)

 Dạy buổi 2, BDCLB

Kiểm tra chất lượng lớp 4 (6phòng)môn TV(40phút); Toán(40phút)

Đ/c Tuyết  Đ/c Nhận
 SÁU

10 – 5

         Dạy buổi 1

GV lớp 4,5 chấm bài

Bình tuần

    Dạy buổi 2, BDCLB

Tổng VS trường lớp

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
 BẢY

11 – 5

 Họp HĐSP từ 7 giờ 30 phút.

Tổng VS chủ nhật xanh

  Đ/C Nhận  Đ/c Tuyết

 Công tác trọng tâm

+ Thực hiện chương trình tuần 35

+ Bồi dưỡng câu lạc bộ, tăng cường cho học sinh trải nghiệm và văn hóa đọc

+ Tổ chức, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thể thao, vui tươi, lành mạnh .

+ Tập trung ôn tập kiểm tra chất lượng cuối năm.

  • Ghi chú:

Chào cờ : Thứ hai, ngày 06 tháng  5 năm 2019, tiết mục văn nghệ  của 2 lớp trực tuần liền kề. Giới thiệu sách; Kể chuyện trong sách đã đọc khu 1 lớp      2B, khu 2 lớp 1G