LỊCH CÔNG TÁC tuần 36

Tháng Năm 10, 2019 10:32 chiều

LỊCH CÔNG TÁC tuần 36

Từ ngày 13/5/2019  đến ngày 18/5/2019

Trực tuần:  Khu 1: GV  Đinh Thị Kim Chung  Chủ nhiệm lớp 1A

Khu 2: GV Nguyễn Thị Hương  Chủ nhiệm lớp 4D

 Thứ/ ngày  SÁNG  CHIỀU  Trực

Khu 1

 Trực

Khu 2

 HAI

13- 5

Chào cờ.

Ôn tập,Bồi dưỡng câu lạc bộ

Kiểm tra sĩ số, VSMT

 

Ôn tập, BD câu lạc bộ

HT đi lấy đề kiểm tra 1,2,3

Tổng VS trường lớp

 

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
BA

14- 5

Kiểm tra lớp 1,2,3

Môn Tiếng Việt, Toán

HT, GV đi Nam Thắng

BGH, GV Làm phách, chấm bài lớp 1,2,3 Đ/c Tuyết  Đ/c Nhận
 TƯ

15- 5

BGH, GV chấm bài lớp 1,2,3 Nam Thắng

Lớp 4,5 ôn tập, BD CLB

Kết nạp đội viên học sinh lớp 3

   GD kĩ năng POKI

VP lấy bài, kết quả lớp 1,2,3 tại Nam Tân

Làm  vệ sinh trường lớp

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
 NĂM

16- 5

`Ôn tập, Bồi dưỡng CLB.

Hoàn thành kế hoạch nhỏ  Đội TNTP Hồ Chí Minh

    GV tổng hợp  điểm kỳ 2

Báo cáo CL kiểm tra K2

Lớp 4,5 chăm sóc cây

Đ/c Tuyết  Đ/c Nhận
 SÁU

17 – 5

Ôn tập, Bồi dưỡng CLB.

Tổ chuyên môn bình thi đua học kỳ 2

  GV tổng hợp điểm  kỳ 2

Tổng VS trường lớp

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
 BẢY

18 – 5

 Tổng VS chủ nhật xanh   Đ/C Nhận  Đ/c Tuyết
Chủ nhât

19 – 5

Tham gia triển lãm STEM tại Đại học QG Hà Nội      

 Công tác trọng tâm

+ Bồi dưỡng câu lạc bộ, tăng cường cho học sinh trải nghiệm và văn hóa đọc

+ Tổ chức, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thể thao, vui tươi, lành mạnh .

+ Ôn tập; kiểm tra chất lượng kỳ 2 lớp 1,2,3

+ Tổng hợp điểm, đánh giá chất lượng học kỳ 2, xét hoàn thành chương trình các lớp 1,2,3,4 và hoàn thành chương trình tiểu học đối với lớp 5

+ Kỉ niệm ngày Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và kết nạp đội viên mới học sinh lớp3.

  • Ghi chú:

Chào cờ : Thứ hai, ngày 13 tháng  5 năm 2019, tiết mục văn nghệ  của 2 lớp trực tuần liền kề. Giới thiệu sách; Kể chuyện trong sách đã đọc khu 1 lớp      2C, khu 2 lớp 5D