LỊCH CÔNG TÁC tuần 37

Tháng Năm 17, 2019 10:14 chiều

LỊCH CÔNG TÁC tuần 37

Từ ngày 20/5/2019  đến ngày 25/5/2019

Trực tuần:  Khu 1: GV  Ngô Thị Mai Chủ nhiệm lớp 1B

Khu 2: GV Vũ Trọng Điệp  Chủ nhiệm lớp 3C

 Thứ/ ngày  SÁNG  CHIỀU  Trực

Khu 1

 Trực

Khu 2

 HAI

20- 5

Chào cờ.

Ôn tập,Bồi dưỡng câu lạc bộ

Kiểm tra sĩ số, VSMT

CB,GV hoàn thành bài thu hoạch BDTX

 

Hoàn thành xét lên lớp, vào học bạ

Tổng VS trường lớp

 

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
BA

21- 5

Ôn tập, BD câu lạc bộ

HT dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em tại nhà VH huyện

Chuẩn bị tổng kết CLB

 

Hoàn thành xét lên lớp, vào học bạ

 

Đ/c Tuyết  Đ/c Nhận
 TƯ

22- 5

Ôn tập, BD câu lạc bộ

Xét HTCTTH và duyệt học bạ lớp 5

Thư viện tỉnh đưa sách về trường cho HS đọc

   Tổ chức HĐGD, trải nghiệm, hướng dẫn HS HĐ hè 2019

Làm  vệ sinh trường lớp

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
 NĂM

23- 5

`Ôn tập, Bồi dưỡng CLB.

Họp HĐ thi đua nhà trường

Xét khen thưởng cuối năm

   Hoàn thành xét lên lớp, vào học bạ

 

Đ/c Tuyết  Đ/c Nhận
 SÁU

24 – 5

Ôn tập, Bồi dưỡng CLB.

Chuẩn bị tổng kết CLB

     Hoàn thành xét lên lớp, vào học bạ

 

Tổng VS trường lớp

 Đ/c Nhận  Đ/c Tuyết
 BẢY

25 – 5

 Chuẩn bị tổng kết CLB

Tổng VS chủ nhật xanh

  Đ/C Nhận  Đ/c Tuyết

 Công tác trọng tâm

+ Bồi dưỡng câu lạc bộ, tăng cường cho học sinh trải nghiệm và văn hóa đọc

+ Tổ chức, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thể thao, vui tươi, lành mạnh .

+ Hoàn thành xét duyệt lên lớp và hoàn thành chương trình Tiểu học

+ Bình xét thi đua học kì 2 và cuối năm học 2018- 2019

+ Tích cực chuẩn bị tổng kết các câu lạc bộ và tuyển lớp 1 năm học 2019- 2020

  • Ghi chú:

Chào cờ : Thứ hai, ngày 20 tháng  5 năm 2019, tiết mục văn nghệ  của 2 lớp trực tuần liền kề. Giới thiệu sách; Kể chuyện trong sách đã đọc khu 1 lớp      1A, khu 2 lớp 4D