Liên hệ

Trường tiểu học Điền Xá

Địa chỉ:  xã  Điền  Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Người phát ngôn: Ông Nguyễn Văn Đà – Chức vụ: Hiệu trưởng

Webstile: thnamdien.pgdnamtruc.edu.vn