Liên hệ

Trường tiểu học Nam Điền

Địa chỉ:  xã  Điền  Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Người phát ngôn: Ông Đỗ Ngọc Nhận – Chức vụ: Hiệu trưởng

Điện thoại: 0228829929  

Email: tieuhocnamdien@gmail.com

Webstile: thnamdien.pgdnamtruc.edu.vn