ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2022

Tháng Chín 24, 2017 9:59 sáng

Ngày 23/9/2017 toàn thể giáo viên trường Tiểu học Nam Điền về tham dự Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2017- 2018. Đúng 8 giờ,  Đại hội Công đoàn khai mạc, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí điều hành tiến trình Đại hội và đoàn thư ký gồm 2 đồng chí ghi Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022; Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn. Các ý kiến đóng góp của công đoàn viên vào các báo cáo trình tại Đại hội. Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017 từ nhiệm. Đại hội lấy ý kiến các tổ công đoàn giới thiệu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành khóa mới. Ban chấp hành mới đề cử gồm 4 đồng chí. Đại hội biểu quyết danh sách đề cử, giới thiệu tổ bầu cử tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 3 đồng chí: Đ/C Đặng Thị Tân, Đ/C Trần Thị Phương Thảo và Đ/C Hoàng Thị Hoài. Đại Hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động diễn ra trong Đại hội .

.21762699_1957985044439853_1127398064133510114_o 21768741_1957984944439863_3183620908631780861_o 21949728_1957985001106524_3765196017371122219_o 21950064_1957984977773193_7008897905772129739_o 21992808_848117918699970_2405638922988621662_o 21994047_848118352033260_3445705771923720606_o 21994087_848126728699089_6956387038067319023_o