Tổ chức khen thưởng cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học

Tháng Tám 12, 2015 2:30 chiều

Tổng kết năm học 2016- 2017, Nhà trường có 118 học sinh đạt cấp huyện, trong đó : 7 nhất, 2 nhì, 6giải ba; 7 học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó : 1 giải xuất sắc Em Nguyễn Thị Phương Ngoan lớp 5C, 5 giải nhất: Em Phạm Thị Hương Giang lớp 2B, Em Nguyễn Phương Linh lớp 5A, Em Nguyễn Đức Lương 5B, Em  Lưu Minh Hưng 5B, Em Trần Thuỳ Trang 5B, 1 giải nhì:  Em Nguyễn Thị Phương Thảo lớp 4B.

Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường  xét  khen 247 HS hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; 112 HS có thành tích tiến bộ vượt bậc trong nội dung học tập

Đề nghị cấp trên xét khen thưởng thầy cô, nhà trường: 6 đồng chí danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, giấy khen 3 đồng chí, 27 đồng chí danh hiệu LĐTT.

Tập thể tổ 4,5  đạt danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến

Trường đạt danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến