Thông báo

Tháng Ba 22, 2020 7:14 sáng
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Điền Xá, ngày 21 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v thực hiện nhiệm vụ trong thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học

phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 16/03/2020)

 

Thực hiện CV số: 366/SGDĐT của Sở giáo dục và Đào tạo Nam Định ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc tạm thời cho HS nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Trường Tiểu học Điền Xá thông báo đến toàn thể CB, GV của nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian học sinh nghỉ học như sau:

  1. 1. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, giáo án hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ con em học tập tại gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của lớp thông qua các hình thức:

–  Sử dụng trang thông tin điện tử (website) của trường để đăng tải bài giảng PowerPoint, phiếu bài tập cho từng khối lớp; Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh duy trì thói quen, nề nếp học tập, hỗ trợ con em học tập tại gia đình.

–  Sử dụng phần mềm, ứng dụng miễn phí  Zoom để tổ chức dạy học, ứng dụng Google classzoom hoặc Shub classzoom để giao bài tập, kiểm tra đánh giá học sinh. Tập trung ôn tập củng cố kiến thức cơ bản theo chương trình hiện hành

– Xây dựng chương trình học và luyện tập theo tuần gửi qua email, Zalo, Facebook.

– In bản giấy để phụ huynh học sinh hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện tại nhà.

– Hướng dẫn để học sinh tự đánh giá, phụ huynh đánh giá; giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với hình thức hỗ trợ.

  1. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc việc thông tin báo cáo về tình hình sức khỏe của bản thân, gia đình và học sinh của lớp mình trước 15 h hàng ngày ( Nếu có thông tin gì thì cần thông báo ngay).

Thực hiện khai báo y tế tự nguyện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị. Thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện của bản thân và gia đình, theo tinh thần của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến mới phức tạp, khó lường ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ nước ta. Ngày 09/3/2020 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và Bộ Thông tin – Truyền thông đã ban hành ứng dụng khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng điện thoại tại đường link:

https://plav.googIe.com/store/apps/detaiIs?id=com.vnptit.innovation.ncovi 

Tuyên truyền về khai báo y tế tự nguyện đến phụ huynh, học sinh trong trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của trường. Khi xây dựng nội dung tuyên truyền lưu ý việc khai báo y tế dễ bị hiểu nhầm với khai báo y tế bắt buộc đối với người nước ngoài khi vào Việt Nam. Việc khai báo y tế của người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam là bắt buộc, còn khai báo y tế toàn dân bản chất là cung cấp thông tin và tương tác hai chiều giữa người dân và cơ quan y tế để góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh.

  1. Tích cực trong vệ sinh phòng dịch ở trường.
  2. Thực hiện việc trực trường đầy đủ theo lịch phân công.

( Khi có công việc cần họp tập trung thì sẽ có thông báo riêng)

Trên đây là thông báo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của CB, GV trường Tiểu học Điền Xá trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 16/3/2020 đến khi có thông báo của Sở giáo dục & đào tạo Nam Định. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện./.

TM NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                                                                                                  Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                                                                           Nguyễn Văn Đà