HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016- 2017

Tháng Tám 31, 2015 3:07 chiều
UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số:  1139  /SGDĐT-GDTH

V/v  Hướng dẫn nhiệm vụ năm học

2016-2017 cấp tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
              Nam Định, ngày 9   tháng 9  năm 2016

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/ thành phố

 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017; Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục;

Căn cứ công văn số 4304/BGDĐT-GDTH ngày 31/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 1542 /QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với cấp Tiểu học như sau:

 

A – NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2016-2017 với chủ đề: “Chú trọng kỷ cương, nề nếp nhằm nâng cao chất lượng đại trà tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy chất lượng mũi nhọn theo định hướng tăng cường các hoạt động ứng dụng, trải nghiệm sáng tạo”, cấp tiểu học tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia, trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn; chuẩn bị các điều kiện từng bước để đưa giáo dục tiểu học hội nhập quốc tế.

B – NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” một cách sáng tạo trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương .

Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” chú trọng đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh

Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường

 1. Đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động giáo dục

Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

 1. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng cường ứng dụng, trải nghiệm và sáng tạo

Đối với mỗi chủ đề dạy học, mỗi bài học, tiết học, giáo viên chú trọng thiết kế và triển khai các hoạt động dạy học cả trong và ngoài nhà trường theo hướng tối đa hóa cơ hội trải nghiệm thực tiễn cho học sinh, gắn dạy học với thực tiễn cuộc sống hàng ngày của các em.

Tổ chức tham quan, học tập qua di sản một cách thiết thực, khai thác tốt các di sản văn hóa ngay tại địa phương. Dạy học qua di sản phải được tiến hành có mục tiêu rõ ràng, phương pháp phù hợp theo định hướng tích cực hóa học sinh cả trong quá trình chuẩn bị, trải nghiệm thực tiễn và thu hoạch.

 1. Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ

Nâng cao chất lượng mũi nhọn, phát triển năng khiếu của học sinh thông qua hoạt động câu lạc bộ.

Việc thành lập các câu lạc bộ phải đảm bảo tính tự nguyện tham gia; Đảm bảo phát huy vai trò tự quản của học sinh trong hoạt động; Đảm bảo huy động sự tham gia tích cực của giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng;

Các nhà trường chú trọng xây dựng quy chế, nội dung, điều kiện hoạt động của câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh và phù hợp với điều kiện nhà trường, địa phương.

Tổ chức hình thức đa dạng phong phú nhằm lôi cuốn học sinh tham gia, tạo điều kiện cho các em phát huy vốn kinh nghiệm vốn có của mình để trải nghiệm và sáng tạo.

 1. Nâng cao chất lượng dạy học các chương trình mới.

Tập trung nâng cao kĩ thuật dạy học theo mô hình VNEN tại 146 trường tiểu học, điều chỉnh các góc học tập trong lớp học kiểu mới theo hướng tiết kiệm diện tích, đơn giản, hiệu quả thiết thực, khuyến khích giáo viên, học sinh tự làm đồ dùng dạy học, phát huy hiệu quả góc hỗ trợ giúp học sinh khó khăn củng cố bài, học sinh có năng khiếu ứng dụng và sáng tạo. Đối với các trường không áp dụng mô hình trường học mới, có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1- công nghệ giáo dục; tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học nhưng không lạm dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học; không tập trung giải nghĩa từ khi học sinh học ngữ âm; chú ý rèn kĩ năng nói cho học sinh; căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng Bộ GD&ĐT đã ban hành để thiết kế đề kiểm tra đánh giá định kì theo yêu cầu của môn học. Nhà trường tổ chức thống nhất trong các tổ chuyên môn để duy trì những ưu điểm về phương pháp và cách phân tích ngữ âm của môn tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục đối với các khối lớp trên

Đối với việc dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới: Hiệu trưởng tạo điều kiện cho Giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Giáo viên cần bám sát mục tiêu, linh hoạt sử dụng tài liệu “Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và tài liệu “ Học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực” phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình thực tế của địa phương.

Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các trường tiểu học. Đảm bảo dạy đúng quy trình, chuẩn kiến thức đồng thời sắp xếp linh hoạt thời khóa biểu để áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào các môn học, bài học một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

 1. 4. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh

Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Đa dạng hình thức dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được thể hiện tiếng Anh. Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá, máy đánh giá … trong quá trình dạy và học tiếng Anh. Đánh giá học sinh lớp 5 học chương trình mới (10 năm) theo Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 về Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học).

Từng bước tiến hành dạy thí điểm môn Toán, tự nhiên xã hội bằng tiếng Anh tại một số trường tiểu học chất lượng cao. Tăng cường bồi dưỡng năng lực và phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học sinh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Khuyến khích cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh; tăng cường tiếng Anh trên 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5 ở nơi có điều kiện.

Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh: Các giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học thì được bố trí đi học để đạt chuẩn. Trong quá trình giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, không bố trí cho giáo viên dạy học. Thực hiện tinh giản biên chế với giáo viên đã được tạo điều kiện thuận lợi đi bồi dưỡng mà vẫn không đạt yêu cầu.

Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình trường điển hình về dạy học ngoại ngữ trên cơ sở tận dụng, phát huy tối đa hiệu quả các điều kiện hiện có của mỗi trường. Tiếp tục triển khai “Đề án thí điểm tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020” tại các trường có điều kiện và phụ huynh, học sinh tự nguyện tham gia. Số tiết tiếng Anh tăng cường không nằm trong chương trình tiếng Anh 04 tiết/ tuần ( chương trình 02 tiết/ tuần).

Tiếp tục tăng cường mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ. Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

III. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia

 1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Bảo đảm thu nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học trường tiểu học tại địa bàn; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức 1,2 để đảm bảo phản ánh đúng tình hình thực tế; triển khai nghiêm túc phần mềm phổ cập về quản lý dữ liệu; tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, củng cố, duy trì chuẩn phổ cập Mức độ 3.

 1. Xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia

Các trường đã đạt chuẩn quốc gia được 5 năm phải có kế hoạch rà soát, tu bổ CSVC và đề nghị tiến hành kiểm tra công nhận lại. Đối với các trường chưa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 và Mức độ 2 cần xây dựng lộ trình đạt chuẩn Quốc gia gắn với yêu cầu xây dựng Nông thôn mới của huyện của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường tiểu học Xanh – Sạch – Đẹp –  An toàn theo định hướng tiết kiệm, thiết thực và phát huy hiệu quả giáo dục.

 1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý
 2. Tăng cường kỷ cương, nề nếp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục

Xây dựng nề nếp kỷ cương, nội quy trường học. Xây dựng quy chế chuyên môn, quy chế phối hợp công đoàn với chuyên môn… Chế độ sinh hoạt hội họp của từng tổ chức đoàn thể, theo từng tháng từng tuần cụ thể. Hiệu trưởng là người trực tiếp chịu trách nhiệm về chỉ đạo chuyên môn.

Phát huy tinh thần dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong mọi hoạt động của nhà trường.

 1. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá

Chủ động thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 quy định đánh giá học sinh tiểu học đã được sửa đổi, bổ sung nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh; đồng thời, giúp giáo viên hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét là để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét; giúp các cấp quản lý quy định hồ sơ hợp lý, khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử.

Tích cực đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; vận dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực.

 1. Nâng cao chất lượng đội ngũ

Nâng cao chất lượng đội ngũ được xác định là một trong những khâu đột phá trong năm học  2016-2017 nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng tăng cường Ứng dụng – Trải nghiệm – Sáng tạo.

Toàn ngành giáo dục thông qua truyền thông, tuyên truyền thay đổi nhận thức về “Dạy học”. Xác định rõ yêu cầu của việc dạy học trên cơ sở tập trung vào người học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng xây dựng những chuyên đề thiết thực gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Tổ chức liên hoan giáo viên giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017 theo định hướng “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng”

 1. V. Công tác xã hội hoá

Làm tốt công tác huy động cộng đồng tăng cường, xây dựng, bảo quản và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất trong nhà trường và trong các hoạt động giáo dục một cách thiết thực, tránh hình thức rườm rà, lãng phí.

Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội tạo điều kiện giúp học sinh phát triển toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực.

Xã hội hóa bài học trên cơ sở tăng cường các hoạt động ứng dụng gắn kết với kinh tế, lịch sử, địa lý, chính trị  địa phương thông qua các ngành nghề truyền thống và thực tế cuộc sống. Xã hội hoá các nguồn lực xây dựng thư viện trường học, huy động cha mẹ học sinh, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia xây dựng tủ sách lớp học. Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tự quản lý thư viện lớp và tổ chức các hoạt động thúc đẩy phong trào đọc sách.

Lôi cuốn cộng đồng cùng chung tay góp sức tạo ra nguồn lực cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm chăm lo cho việc dạy học sinh cả trên hai phương diện kiến thức và đào tạo con người.

 1. VI. Một số hoạt động khác
 2. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học chủ đề “Trải nghiệm và sáng tạo”, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic tiếng Anh trên Internet, giao lưu các câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Viết chữ Đúng và Đẹp … trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học.
 3. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.
 4. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

Căn cứ các nhiệm vụ nêu trên, từng đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, các Phòng Giáo dục và Đào tạo phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học) để chỉ đạo và xử lí kịp thời.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Giám đốc Sở (để b/c);

– Lưu VP, GDTH

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Đỗ Anh Xô