KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2020 – 2025

Tháng Mười 26, 2020 12:49 chiều

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ

GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18/KHCL-THĐX  Điền Xá, ngày 20 tháng  01  năm 2020

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ

GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

 

Xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, là một xã nằm ở phía bắc huyện Nam Trực. Là một xã có làng nghề hoa cây cảnh, đời sống kinh tế của nhân dân ổn định và vững chắc..

Người dân Điền Xá đoàn kết, học sinh có tinh thần hiếu học. Bao thế hệ học sinh Điền Xá đã trưởng thành và có nhiều người trở thành những nhà lãnh đạo, các doanh nhân, các tướng lĩnh,…Các thế hệ lãnh đạo địa phương, các cấp các ngành luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Trường Tiểu học Điền Xá được sáp nhập năm 2019 từ hai trường tiểu học trong xã. Cả hai trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2015.

 1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
 2. Môi trường bên trong

1.1. Điểm mạnh:

 1. a) Đội ngũ:

– Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tại thời điểm tháng 9/2019 là: 57 người; trong đó: BGH: 05, giáo viên: 46  Tổng phụ trách Đội : 01, nhân viên: 05. Đội ngũ hiện tại đảm bảo tỷ lệ, đồng bộ về cơ cấu để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

– Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó: 75% đạt trên chuẩn.
– Công tác tổ chức quản lý của ban giám hiệu khoa học, sáng tạo. Kế hoạch ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Ban giám hiệu được sự tín nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

– Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức tổ chức kỷ luật, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển.
– Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đa số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

 1. b) Chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019

Tổng số học sinh: 1016 em; tổng số lớp: 32 lớp

Đa số các em chăm ngoan, lễ phép, có ý thức học tập tốt. Chất lượng học sinh ổn định.

– Hoàn thành nhiệm vụ môn học và các hoạt động giáo dục: 99,7%.

– Xếp loại đạt các phẩm chất và năng lực học sinh: 100%.

 1. c) Cơ sở vật chất hiện có:

Nhà trường có đủ phòng học, các phòng phục vụ học tập thiết yếu để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày trong giai đoạn hiện tại.

+ Phòng học: 32 phòng ; Phòng học bộ môn: 7 phòng

+ Phòng thư viện – thiết bị: 02 phòng

+ Phòng họp hội đồng, phòng làm việc của ban giám hiệu: 03 phòng

+ Phòng Y tế, Bảo vệ: 02 phòng

+ Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật.

 1. d) Thành tích chính đã đạt được:

Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

1.2. Điểm yếu:

 1. a) Về đội ngũ:

– Một số cán bộ, giáo viên chưa tâm huyết với nghề, nhiều giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục, giáo viên thoát ly nhiều nên chưa thật sự yên tâm công tác.

– Kỹ năng tin học, kỹ năng khai thác, ứng dụng internet vào phục vụ dạy học của giáo viên còn rất hạn chế.

 1. b) Chất lượng học sinh:

– Vẫn còn có học sinh nắm kiến thức không chắc chắn, mau quên; khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hạn chế.

– Các kỹ năng sống cơ bản như nói, kể, giao tiếp, tổ chức và tham gia hoạt động,… hạn chế.

 1. b) Cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất còn thiếu phòng chức năng, giáo viên ngoại ngữ còn thiếu, trang thiết bị, ĐDDH còn nghèo nàn, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động học và ứng dụng CNTT vào dạy – học .

 1. Môi trường bên ngoài

Tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế – văn hoá xã hội của địa phương ổn định, từng bước phát triển theo chiều hướng tích cực. Nhận thức về vai trò của giáo dục của cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, Khoa học công nghệ ngày càng xâm nhập, phát triển mạnh và được vận dụng khá rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, mang lại hiệu quả thiết thực, nhu cầu việc học đòi hỏi đáp ứng ngày càng cao. Chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách tích cực nhằm phát triển giáo dục trên địa bàn.

2.1. Cơ hội:

– Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, có sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh và nhân dân.
– Trong đội ngũ, có một số cán bộ, giáo viên được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá vững vàng.

– Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.

2.2. Thách thức:

– Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của phụ huynh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

– Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, môi trường giáo dục phải đảm bảo.
– Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
– Một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ vai trò của giáo dục; chưa đầu tư đúng mức cho giáo dục; thiếu sự phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh.

 1. CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC

– Thực hiện việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

– Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học theo Mô hình trường học mới Việt Nam và thực hiện đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

– Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

 1. Sứ mạng

Tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện để tất cả các em học sinh đều cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện nhằm phát triển tối đa các phẩm chất và năng lực, xây dựng lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có các kỹ năng sống cơ bản theo lứa tuổi, có kiến thức chắc chắn.

 1. Giá trị

– Tính kỷ luật;

– Tinh thần đoàn kết, hợp tác;

– Tính trung thực;

– Lòng khoan dung;

– Tư duy độc lập, tự tin, sáng tạo, đổi mới;

 1. Tầm nhìn

Là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em; là nơi giáo viên và học sinh luôn tự tin, năng động, sáng tạo và vươn tới thành công.

 1. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
 2. Mục tiêu chung

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thời đại.
2. Chỉ tiêu cụ thể

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

– Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;

– Gương mẫu chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương;

– Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
– Yêu nghề, tâm huyết với nghề;

– Có kiến thức chuyên môn vững vàng; kỹ năng sư phạm, kỹ năng tin học tốt;

– Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả;

– Tích cực tham gia các hoạt động ở trường, ở địa phương.

2.2. Học sinh

– Chăm chỉ học tập, rèn luyện; vâng lời thầy cô, cha mẹ; lễ phép với người lớn, thân thiện với bạn bè;

– Biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ;

– Tự giác thực hiện nội quy trường lớp; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động chung;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ các môn học và hoạt động giáo dục; đạt các phẩm chất, năng lực của người học sinh;

– Có kỹ năng sống tốt.

 1. Cơ sở vật chất

3.1. Xây dựng nhà để xe cho học sinh.

3.2. Quy hoạch vườn thực nghiệm.

3.3. Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng.

3.3. Bổ sung đầy đủ trang thiết bị phòng học và các phòng phục vụ học tập.

3.4 Xây dựng nhà đa năng.

 1. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
 2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục

– Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
– Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, vận dụng sáng tạo mô hình trường học mới vào dạy học; đổi mới cách đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể, hoạt động thư viện,… một cách hiệu quả để gắn học với hành, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được kỹ năng sống cơ bản.

– Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách, tổ trưởng chuyên môn,  Đoàn thể, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các giáo chuyên.

 1. Xây dựng và phát triển đội ngũ

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Đủ về số lượng và cơ cấu;

+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;

+ Có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản;có phong cách sư phạm mẫu mực; yêu nghề, tâm huyết với nghề; có lòng yêu thương học sinh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm;

+ Luôn đoàn kết, gắn bó với nhà trường; hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách: Ban giám hiệu, Tổ công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn.

 1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

– Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản tốt, sử dụng hiệu quả.

– Người phụ trách: Hiệu trưởng, Tổ tư vấn cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục, kế toán, nhân viên thư viện, thiết bị.

 1. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

– Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, phổ cập giáo dục, trao đổi chuyên môn, quảng bá hình ảnh nhà trường,… góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách: 2 Phó hiệu trưởng: đ/c Tuyết; Đ/c Thúy.

 1. Xây dựng văn hóa nhà trường

Mỗi thành viên trong nhà trường cần xác định rõ việc xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường với các định hướng sau:

– Xây dựng không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

– Biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ, tích cực tham gia các công việc chung. Tạo môi trường học tập thân thiện, có lợi nhất cho học sinh.

– Phân quyền, phân trách nhiệm; chia sẻ tầm nhìn; chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; hợp tác, sáng tạo và đổi mới.

– Giao tiếp, ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường dựa trên các nguyên tắc sau: tôn trọng người khác; ngôn ngữ chuẩn mực; chân thành, cởi mở trong giao tiếp, ứng xử; phê bình góp ý phải nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.
– Thực hiện tốt việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe; giữ gìn vệ sinh trường, lớp; bảo vệ môi trường sống; bảo vệ của công, tiết kiệm năng lượng.
          – Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

 1. Huy động các nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, cá nhân vào việc phát triển Nhà trường.

– Nguồn lực tài chính:

+ Ngân sách nhà nước cấp hàng năm.

+ Nguồn ngoài ngân sách (Từ xã hội, tự nguyện đóng góp của phụ huynh, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp).

– Người phụ trách: Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh.

 1. Xây dựng thương hiệu

– Từng bước nâng cao mức độ tín nhiệm của  cha mẹ học sinh, của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đối với nhà trường. Xây dựng thương hiệu Nhà trường, đưa vị thế nhà trường ngày một đi lên.

– Từng cán bộ, giáo viên, nhân viên xây tạo uy tín của mình với đông nghiệp với học sinh và cha mẹ học sinh.

– Đẩy mạnh tuyên truyền,nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Người phụ trách: Hiệu trưởng, Công đoàn và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

 1. TỔ CHỨC THEO DÕI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 2. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Báo cáo về Phòng GD-ĐT, Đảng ủy, HĐND, UBND xã, học sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược; điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm  hàng năm của nhà trường.

 1. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
 2. Kế hoạch chiến lược được chia thành các giai đoạn như sau

– Giai đoạn 1: Năm học 2020 – 2021 và 2021-2022;

– Giai đoạn 2: Năm học 2022 – 2023 và 2023 – 2024;

– Giai đoạn 3: Năm học 2024 – 2025.

 1. Mục tiêu của từng giai đoạn

2.1  Giai đoạn 2020 – 2022

 1. a) Mục tiêu:

– Nâng cao chất lượng đội ngũ; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

– Xây dựng nhà để xe cho học sinh.

– Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng .

– Bổ sung đầy đủ trang thiết bị phòng học và các phòng phục vụ học tập.

– Xây dựng nhà đa năng.

– Xây dựng uy tín, thương hiệu về chất lượng giáo dục của nhà trường.

 1. b) Chỉ tiêu cụ thể:

– Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

+ 100 % luôn thực hiện đúng các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương và nội quy, quy chế cơ quan;

+ 100% có đạo đức tư cách tốt, có lối sống mẫu mực;

+ 100% có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm;

+ 80% trở lên có năng lực chuyên môn khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng;

+ 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng iternet thường xuyên, hiệu quả.

– Học sinh:

+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;

+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;

+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi;

+ 100% thực hiện tốt nội quy trường lớp.

–  Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động

STT Tên công trình Tổng số vốn Nguồn huy động Ghi chú
 1 – Xây nhà đa năng  500.000.000 đ  Ngân sách xã
2 – Bổ sung trang thiết bị phòng học, phòng làm việc, bổ sung cây xanh và bảng biểu… 200.000.000đ   Ngân sách nhà nước và thu theo các văn bản hướng dẫn
3 Trang thiết bị cơ sở vật chất (tiền, hiện vật..) 30.000.000đ Ủng hộ, tài trợ

 

2.2. Giai đoạn 2023 –  2024:

 1. a) Mục tiêu:

Tiếp tục ổn định, giữ vững và nâng cao uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục; giữ vững và phát huy hiệu quả trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; là trung tâm văn hóa của địa phương.

 1. b) Chỉ tiêu cụ thể:

– Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

+ 100 % có uy tín cao trong đồng nghiệp, trong phụ huynh và nhân dân;

+ 90% trở lên có năng lực chuyên môn  khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng;

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng internet thường xuyên, hiệu quả; 100% cán bộ, giáo viên có chứng chỉ B Tin học, phấn đấu có nhiều giáo viên có chứng chỉ Tiếng Anh.

– Học sinh:

+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;

+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;

+ 70% trở lên biết cách tự học, thường xuyên tự học có hiệu quả;

+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi; tự tin, mạnh dạn và chuẩn mực trong giao tiếp; biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ;

+ 50-60% có kỹ năng tổ chức các hoạt động;

+ 100% tự giác thực hiện các quy định của pháp luật và nội quy trường lớp; tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.

–  Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động

 

TSTT Tên công trình Tổng số vốn Nguồn huy động Ghi chú
1 Bổ sung trang thiết bị phòng học, phòng làm việc và mua thêm bàn ghế, cải tạo hệ thống điện. 550.000.000đ Ngân sách nhà nước và thu theo các văn bản hướng dẫn
2 Trang thiết bị cơ sở vật chất (tiền, hiện vật..) 30.000.000đ Ủng hộ, tài trợ

 

2.3 Giai đoạn 2024 – 2025:

 1. a) Mục tiêu:Tiếp tục giữ vững uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục; đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của huyện; là đơn vị giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thời đại.
 2. b) Chỉ tiêu cụ thể:

– Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

+ Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên  80 – 95%.

+ 100% CB, GV biết sử dụng công nghệ thông tin thường xuyên có hiệu quả.

+ Có 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt trình độ trên chuẩn.
–  Học sinh:

+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;

+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;

+ 90% trở trở lên biết cách tự học và thường xuyên tự học có hiệu quả;

+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi; tự tin, mạnh dạn và chuẩn mực trong giao tiếp; biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ;

+ Trên 60% có kỹ năng tổ chức các hoạt động;

+ 100% tự giác thực hiện các quy định của pháp luật và nội quy trường lớp;

tích cực, tự giác tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.

–  Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động

TSTT Tên công trình Tổng số vốn Nguồn huy động Ghi chú
11. Xây thêm phòng học bộ môn 700.000.000đ Ngân sách, ngân sách xã, huy động
22. Bổ sung trang thiết bị cho các phòng học, phòng chức năng và phòng làm việc 150.000.000đ Ngân sách và nguồn thu theo văn bản, ủng hộ, tài trợ.

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

– Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2025 – 2030                – Thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Cụ thể:

+ Giai đoạn 1 (năm học 2020-2022): Trình cấp thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển của nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược trong giai đoạn.

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2022 – 2024): Thực hiện các sứ mệnh của chiến lược phát triển nhà trường: “Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo”.

+ Giai đoạn 3 (từ năm 2024 – 2025): Khẳng định được thương hiệu, uy tín và hình ảnh của nhà trường “Là một cơ sở giáo dục có chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Hằng năm, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học, tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

 1. Trách nhiệm của Phó hiệu trưởng; Tổng phụ trách

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

 1. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.

 1. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:

Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên.

Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.
Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc

 1. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên

Căn cứ kế hoạch năm học để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch theo lộ trình đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng trong thời đại mới, thời đại thông tin, công nghệ.
Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, xứng đáng là “tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.
Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của mỗi cá nhân là thành công của tập thể”.
          6. Trách nhiệm của học sinh

Ra sức học tập tốt, rèn luyện chăm với khẩu hiệu hành động “Kiên trì, vượt khó, vươn lên”.
Luôn trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động, rèn kỹ năng sống.
          7. Trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh
Phối hợp với nhà trường trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị mà chiến lược đã vạch ra.
Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch chiến lược

VII. KẾT LUẬN     
Trong giai đoạn 2020 – 2025, Trường Tiểu học Điền Xá có những điều kiện thuận lợi từ việc Đảng ủy, chính quyền có nhiều chủ trưởng, chính sách để phát triển giáo dục nói chung và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhà trường nói riêng.
Hội đồng trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020 – 2025 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh, nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, từ mục tiêu và định hướng chiến lược, từng tổ chức và cá nhân trong trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung của nhà trường.
Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, nhất là xây dựng các phòng học, sân trường, sân chơi, bãi tập, nhà ăn,… Các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập. Hàng năm, Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng, góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020 – 2025.
Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 của Hội đồng trường Trường Tiểu học Điền Xá, các tổ chức, cá nhân căn cứ theo chức trách, nhiệm vụ được phân công để xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch ngắn hạn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các tổ chức, cá nhân trong nhà trường phản ánh để Hội đồng trường nghiên cứu, điều chỉnh./.

 

KÝ DUYỆTCỦA PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO T.M HỘI ĐỒNG TRƯỜNGCHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Đà