Lịch họp cha mẹ học sinh cuối năm học 2016 – 2017

Tháng Một 1, 2017 11:36 sáng

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH CUỐI NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Khối 1, 2, 3: Lúc 8 giờ 00 ngày chủ nhật 28/5/2017

 

Khối 4, 5: Lúc 7 giờ 30 ngày chủ nhật 28/5/2017

 

Xin kính mời toàn thể các bậc Cha mẹ học sinh đến dự họp để nghe GVCN báo cáo kết quả học tập cuối năm học 2016 – 2017 của con mình tại lớp.