Phân công trực tết Kỉ Hợi 2019

Tháng Hai 10, 2019 4:52 chiều

Ngày

Tên người trực khu 1 Tên người trực khu 2 Ghi chú
 

27/12 Âm lịch

 

đ/c  Chung + đ/c Mai

 

đ/c  Điệp + đ/c Hà

 
 

28/12

 

đ/c  Nga  L1 + đ/c Hồng

 

đ/c Ninh   + đ/c Hương(TA)

 
 

29/12

 

đ/c  Hằng + đ/c Nga L2

 

đ/c  Hương + đ/c V Anh

 
 

30/12

 

đ/c  Tâm  + đ/c Tươi

 

đ/c  Tuyết  + đ/c Ngọc

 
 

1/1

 

đ/c  Nhận  + đ/c Đoàn

 

 

đ/c  Tuyết  + đ/c N Anh

 
 

2/1

 

đ/c  Nhận + đ/c Hường

 

đ/c  Tuyết + đ/c Ninh

 
 

3/1

 

đ/c  An  + đ/c Nhạn

âHf

 

đ/c  Điệp  + đ/c Hương

 
 

4/1

 

đ/c  Hoài  + đ/c Luật

 

đ/c  N Anh  + đ/c Hà

 
 

5/1

 

đ/c  Tân  + đ/c Tâm

 

đ/c  Ngọc  + đ/c Thảo

 
 

6/1

 

đ/c  Chung + đ/c Hằng

 

đ/c  V Anh  + đ/c Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐIỀN

                                                PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỈ HỢI