Thông báo họp cha mẹ học sinh sơ kết kì 1 năm học 2017- 2018

Tháng Một 18, 2018 4:35 chiều

Ban giám hiệu, Trường Tiểu học Nam Điền thông báo họp cha mẹ học sinh sơ kết kì 1 năm học 2017- 2018 như sau:

Thời gian họp : 7 giờ 30 phút buổi sáng thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

Hình thức và nội dung họp:  Họp theo lớp với các nội dung sau:

Thầy, cô chủ nhiệm lớp và bộ môn báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của từng học sinh với cha mẹ học sinh trong học kỳ 1 và bàn các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong học kỳ 2, chú trọng kỉ cương, nền nếp dạy và học, tăng cường các hoạt động ứng dụng, trải nghiệm, sáng tạo. Tiếp tục phát huy văn hoá đọc, giáo dục kĩ năng cho học sinh. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Thống nhất những việc cần phối hợp giữa thầy, cô nhà trường và cha mẹ học sinh trong giáo dục học sinh vượt khó vươn lên học tốt.

Biên bản họp ghi và tiêp thu các ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh với thầy cô nhà trường.

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

BAN GIÁM  HIỆU