LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Chín 21, 2016 3:17 chiều

DSC_0088 DSC_0085 DSC_0066

DSC_0048 DSC_0045 DSC_0044 DSC_0046